Spiderweb Camp, CO Bar, Babbitt Ranches

Ranch Manager Vic Howell

Ima Bed Of Cash. Babbitts nya ranch hingst

Torrt, varmt och stenigt, en torr vinter har satt sina spår på Babbitt Ranches

San Francisco Peaks, nära Flagstaff, Arizona markerar gränsen för Babbitt Ranches likväl västra gränsen för Navajo indianernas traditionella land.